Chức năng

Quản trị hệ thống

1

Quản lý người dùng, phân quyền sử dụng hệ thống

Danh mục: Quản lý toàn bộ danh mục của hệ thống

1

Danh mục nhân sự

2

Danh mục chấm công

3

Danh mục lương

4

Danh mục đảng, đoàn thể

5

Danh mục trình độ văn hóa, chuyên môn, tay nghề

6

Danh mục khác

7

Danh mục đào tạo

8

Danh mục vai trò kỹ năng

9

Danh mục đánh giá công chức

Nhân sự: Quản lý thông tin nhân sự

1

Danh sách nhân sự

2

Quản lý tuyển dụng

3

Cấu hình nhân sự

4

Tạo mới hồ sơ

5

Cập nhật thông tin chi tiết

6

Hợp đồng lao động

7

Quá trình lương

8

Báo cáo sơ yếu lý lịch

9

Thuyên chuyển công tác

10

Bổ nhiệm

11

Nghỉ việc

12

Phục hồ hồ sơ

13

Đào tạo

14

Vai trò kỹ năng

15

Đánh giá công chức

Chấm công: Hỗ trợ chấm công

1

Thiết lập lịch làm việc cho nhân sự

2

Đăng ký nghỉ

3

Cập nhật vắng mặt công tác tổng hợp thông tin chấm công vào ra chi tiết

4

Cấu hình chấm công

5

Cập nhật thời gian vào/ ra không hợp lệ

6

Phân quyền chấm công theo phòng ban

7

Khóa/mở chấm công theo phòng ban

8

Tổng hợp chấm công theo kỳ

9

Cập nhật làm thêm

10

Hỗ trợ chấm công ca 3

11

Lấy dữ liệu tự động từ máy chấm côngđể tổng hợp (không cần xuất ra file Excell)

12

Xác định tỉ lệ đi làm ca / đi làm phân xưởng/ đi làm cá nhân

13

Tách nghỉ không phép và có phép trong tỉ lệ đi làm phân xưởng

14

Tách nghỉ không phép và có phép trong tỉ lệ đi làm cá nhân và tỉ lệ đi làm theo ca

Tiền lương: Thiết lập các hình thức trả lương

1

Lập bảng lương và thanh toán

2

Cập nhật hệ số tính lương

3

Thiết lập hệ số cố định

4

Xem thông tin thanh toán lương theo kỳ

5

Thiết lập nhân sự vào hình thức trả lương

6

Thiết lập công thức tính lương theo kỳ

7

Khóa/mở kỳ tính lương

8

Cấu hình tiền lương

Báo cáo: Cung cấp chức năng tìm kiếm thông tin/tổng hợp báo cáo

1

Tìm kiếm báo cáo động

2

Báo cáo chấm công

3

Báo cáo nhân sự

4

Báo cáo tiền lương

Thuế thu nhập cá nhân: Tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương

1

Cập nhật thuế suất

2

Cập nhật định mức giảm trừ

3

Đăng ký thông tin thuế TNCN

4

Cập nhật diện cư trú

5

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

6

Khai thuế TNCN

7

Khấu trừ thuế TNCN

8

Khai miễn giảm thuế

9

Khai quyết toán thuế

10

Khai quyết toán thuế doanh nghiệp

11

Khóa/mở kỳ tính thuế

Đánh giá nhân viên

1

Đánh giá nhân viên

Customize hệ thống theo yêu cầu

1

Customize hệ thống theo yêu cầu

Hình ảnh minh họa SOFTECH-HRS Enterprise

Mô hình Hệ thống:

Mô hình triển khai Hệ thống:

KẾT NỐI VỚI Softech Corporation

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: +84 (0236) 3 779 777 - Fax: +84 (0236) 3 779 555
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà VMT, Duy Tân, Quận Cầu Giấy
Điện thoại: +84 (024) 6 282 1126 - Fax: +84 (024) 6 282 1128
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Địa chỉ: 118 Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều
Điện thoại: 0292 3 735 155
CHI NHÁNH HUẾ
Địa chỉ: Tầng 3, 18 Lê Lợi, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế
Điện thoại: 0234 3 688 111
Softech Corporation © 2001 - 2019 | All rights reserved.