THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG TẠI CÔNG TY CP SOFTECH

Ngày đăng: Thứ Tư, 10/07/2019, bởi Softech

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Quỹ Đầu tư Phát triển Đà Nẵng tại Công ty CP Softech


CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG TẠI CÔNG TY CP SOFTECH

Ngày đăng: Thứ Tư, 10/07/2019, bởi Softech

Công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần của Quỹ Đầu tư Phát triển Đà Nẵng tại Công ty CP Softech


THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (1.11.2018)

Ngày đăng: Thứ Năm, 06/12/2018, bởi Softech

Thay đổi thành viên Ban kiểm soát (1.11.2018)


THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 15

Ngày đăng: Thứ Sáu, 21/09/2018, bởi Softech

Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 15


NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Ngày đăng: Thứ Sáu, 21/09/2018, bởi Softech

Nghị quyết về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty


BIÊN BẢN HỌP HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Ngày đăng: Thứ Sáu, 21/09/2018, bởi Softech

Biên bản họp HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHẦN, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Ngày đăng: Thứ Năm, 12/04/2018, bởi Softech

Thông báo phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ của công ty


THÔNG BÁO CỦA SỞ GDCKHN VỀ VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA SOFTECH

Ngày đăng: Thứ Tư, 31/01/2018, bởi Softech

Thông báo của Sở GDCKHN về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Softech


THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày đăng: Thứ Tư, 01/11/2017, bởi Softech

Thông báo v/v hủy đăng ký công ty đại chúng


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày đăng: Thứ Bảy, 09/09/2017, bởi Softech

Biên bản họp hội đồng quản trị


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (ANH HÀO)

Ngày đăng: Thứ Năm, 24/11/2016, bởi Softech

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (anh Hào)


BIÊN BẢN HỌP HĐQT PHIÊN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2016 - 2021 BẦU CHỦ TỊCH HĐQT

Ngày đăng: Thứ Sáu, 15/07/2016, bởi Softech

Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu Chủ tịch HĐQT


CÔNG VĂN GỬI UBCKNN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

Ngày đăng: Thứ Sáu, 15/07/2016, bởi Softech

Công văn gửi UBCKNN đề nghị hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Softech


BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (ANH PHẠM ĐÌNH TRUNG)

Ngày đăng: Thứ Năm, 16/06/2016, bởi Softech

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn (anh Phạm Đình Trung)


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (CHỊ THI)

Ngày đăng: Thứ Năm, 16/06/2016, bởi Softech

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (chị Thi)


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (ANH TRUNG)

Ngày đăng: Thứ Năm, 16/06/2016, bởi Softech

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (anh Trung)


THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN

Ngày đăng: Thứ Bảy, 04/06/2016, bởi Softech

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan


THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày đăng: Thứ Bảy, 04/06/2016, bởi Softech

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ


ÔNG PHAN MINH CƯƠNG XIN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày đăng: Thứ Bảy, 05/12/2015, bởi Softech

Ông Phan Minh Cương xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT


NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày đăng: Thứ Hai, 09/02/2015, bởi Softech

Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngày đăng: Thứ Ba, 30/12/2014, bởi Softech

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh


KẾT NỐI VỚI Softech Corporation

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: +84 (0236) 3 779 777 (văn phòng) - Fax: +84 (0236) 3 779 555
Phòng kinh doanh phần mềm: 0914 086339
Dịch vụ lưu trú trực tuyến: 0903 535777
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Địa chỉ: 96 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 18002098 - Fax: +84 (024) 6 282 1128
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Địa chỉ: 118 Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều
Điện thoại: 0292 3 735 155
CHI NHÁNH HUẾ
Địa chỉ: Tầng 3, 18 Lê Lợi, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế
Điện thoại: 0234 3 688 111
Softech Corporation © 2001 - 2023 | All rights reserved.